Základy mechaniky házení šipek

Tady se můžete podívat na několik obrázků držení šipky, ale nejdříve si přečtěte tento článek!
 
Kapitola 2 - Držení šipky
© Únor 1998 od Karlheinze Zöchlinga
  1. Házení
  2. Držení šipky (tato stránka)
  3. Postoj na čáře
Před čtením této kapitoly se ujistěte, že jste četli část 'Házení'. Držení šipky a postoj pouze vyplývají z požadavků uvedených v házení. Pokud budete znát souvislosti, získáte mnohem více.

Každý jsme jiný - všichni jsme stejní

Držení šipky je nejproměnlivější část techniky házení. Obecně platí, že můžete používat to, co vám vyhovuje. Existuje pouze pár NE, kterým byste se měli vyhnout.

 Základní držení šipky:

 Položte si šipku na otevřenou dlaň. Vyvažte ji a najděte těžiště. Teď šipku posuňte palcem do špiček prstů. Palec umístěte kousek za těžiště, šipku držte tolika prsty, kolika vám to vyhovuje a pak posuňte ruku do zaměřovací polohy. Připraveni.

Většina držení je pak pouze mírnou úpravou tohoto standardního typu.

 Základní požadavky:

Pro názorné předvedení široké škály uchopení šipky je zde uvedeno několik příkladů od profesionálních hráčů. Všimněte si, že již dříve zmiňované uchopení šipky záleží na preferovaném tvaru šipky a naopak:

Několik obrázků, jak držet šipku!

A teď si, najděte svůj vlastní

Jednoduše si musíte najít svůj vlastní způsob držení šipky. Vhodné je to, co splňuje vaše požadavky a dobře to zvládáte. Nekopírujte pouze ostatní hráče. Vypracujte si styl sami. Samozřejmě si můžete jen tak ze zvědavosti vyzkoušet styly jiných hráčů, aby jste je porovnali a zjistili, která část by vám mohla vyhovovat. Nebo se naučili technické souvislosti a prohloubili si znalosti, ale každý je individualita a stejně tak jsou individuální i způsoby držení šipky. Nezvykejte si zkoušet hledat svůj 'nový každotýdenní a revoluční způsob držení'. Zkuste chvilku hledat vhodný způsob a pak trénujte a používejte ho.