Základy mechaniky házení šipek

Tady se můžete podívat na několik obrázků postoje na čáře, ale nejdříve si přečtěte tento článek!
Kapitola 3 - Postoj na čáře
© Únor 1998 od Karlheinze Zöchlinga
  1. Házení
  2. Držení šipky
  3. Postoj na čáře (tato stránka)
Před čtením této kapitoly se ujistěte, že jste četli část 'Házení'. Držení šipky a postoj pouze vyplývají z požadavků uvedených v házení. Pokud budete znát souvislosti, získáte mnohem více.

Jediný je ten správný

Existuje pouze jeden správný způsob postoje, který splňuje požadavky na házení: Pravá noha (levá noha u leváků) vpředu. Podívejte se na obrázky správných postojů

 Dostaneme ho, když se podíváme na zaměřovací polohu. Při zaměřování máme terč, šipku a oko v jedné linii. Při zaměřování bychom se měli pokusit umístit 3-pákový systém ruky do 2-rozměrné roviny. Tolerance chyb se tak sníží odstraněním bočních pohybů ruky. Snadno se dostaneme k tomu, že by asi nebylo vhodné postavit se čelně a oběma nohama na čáru. Možná by tento způsob byl pohodlnější, ale nemůžeme jej používat.

Při optimálním postoji svírají ramena a terč 90° úhel a tvoří tak čáru od přední nohy k zadní. Ovšem většina lidí tento postoj považuje za vysoce nepohodlný nebo dokonce nemožný. A tak jsme našli kompromis.

Úhel ramen: Vymezuje pohyb. Můžete se pokusit přiblížit k perfektním 90°, ale nesmíte při tom zcela obětovat pohodlí při házení. Vhodné úhly se pohybují v rozmezí přibližně 50 až 80°. Přesná hodnota záleží na vašem osobním kompromisu.

Úhel nohou: Úhel nohou jednoduše navazuje na úhel ramen, protože jinak byste spadli na zem!

Rovnováha

V každé části hodu musíte stát perfektně vyváženě. Je to složité pro začátečníky a nutí je to začínat s menšími úhly a bez velkého předklánění.

Rozložení váhy: Většina váhy by měla zůstat hlavně na přední noze (postojové), zatímco vaše zadní noha (vyvažovací) nese pouze tolik váhy, kolik je třeba na perfektní vyvážení vašeho postoje. Pamatujte si, že nevadí jaké rozložení váhy používáte, ale váš postoj musí být skálopevný. Neposkakujte na přední noze, ta musí neustále stát na podlaze.

Předklánění: Čím víc se předkloníte, tím budete blíže k terči (což je taky důvod proč to děláme!), ale házení bude fyzicky náročnější a více nestabilní. Pokud se příliš předkláníte, budete mít brzo velké problémy se zády, zejména jestli to ještě kombinujete s ostře ohnutou kyčlí. Pro zachování vlastního zdraví se předklánějte moudře. Většina profesionálů našla dobrý kompromis, tak byste měli i vy. Malá rada: Zeptejte se Boba Andersona na jeho operaci zad.

Rovnováha: Za rovnováhu zodpovídá vaše zadní noha. Nedoporučuje se ji během hodu zvedat a to i přesto, že to někteří hráči dělají. Tito profesionálové jsou ovšem tak perfektně vyvážení, že Vás dostanou i jenom s jednou nohou na zemi. Takže ještě jednou, 'neskákejte' když odhodíte - 'jedna noha na zemi' není pouze biliárové pravidlo. Důrazně se doporučuje také šipkařům. Vyvažovací noha by neměla být na zemi na plocho (dobré pouze pro začátečníky), měly by se jí dotýkat pouze prsty.

Tělo: Postoj vám musí zajistit, že tělo se nebude během celého házení hýbat. Vzpomeňte si na kapitolu házení a fixní rameno. Neohýbejte záda, držte páteř rovně. Vaše tělo musí být napnuté, ale paže uvolněná.

A na závěr: Postoj je nejméně obtížná část, ale velice důležitá. Nezačínejte s čelním postojem, protože to bude rušit všechny ostatní technické nezbytnosti a dříve nebo později zjistíte, že bojujete sami se sebou.